03-5524-0233 | 03-5524 0253
support@phssb.com

Syarat – syarat kelayakan Council Homes

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN COUNCIL HOMES

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Berumur 18 tahun ke atas dan telah berkeluarga atau mempunyai tanggungan.
 3. Pemohon dan suami/isteri tinggal atau bekerja di Negeri Selangor.
 4. Penyewa-penyewa tidak dibenarkan memberi sewaan unit rumah kepada orang lain (sewa atas sewa). Jika ini berlaku maka unit tersebut akan ditarik balik dan sewaan dibatalkan serta merta.
 5. Tempoh penyewaan di Council Homes ialah selama 1 tahun dan hanya akan dilanjutkan sekiranya penyewa mempunyai rekod pembayaran yang baik, masih belum memiliki rumah kekal dan penyewa atau ahli keluarga tiada rekod jenayah.

DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN

 1. Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan.
 2. Salinan surat nikah / surat pendaftran perkahwinan / surat cerai.
 3. Salinan sijil kelahiran / kad pengenalan anak-anak.
 4. Salinan penyata pendapatan terkini pemohon dan pasangan (Jika tiada penyata pendapatan, sila lampirkan pengesahan pendapatan dengan perakuan dari Pesuruhjaya Sumpah).
 5. Surat pengesahan dari majikan (pemohon & pasangan).
 6. Bil elektrik & Bil air terkini kediaman sekarang.
 7. Surat pengesahan doktor (sekiranya berkenaan).
 8. Salinan penyata KWSP.

Perhatian!

Sila hantar borang permohonan yang telah lengkap ke Pejabat yang berkaitan dengan permohonan rumah anda.