03-5524-0233 | 03-5524 0253
support@phssb.com

Mengenai PHSSB

Perumahan Dan Hartanah Selangor Sdn Bhd (PHSSB) merupakan syarikat milik penuh Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS).

Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS) adalah salah sebuah Agensi di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Ia ditubuhkan secara umumnya berfungsi untuk menggalakkan pembangunan perumahan dan hartanah di Selangor

1 Keluarga 1 Hartanah

Penjualan Hartanah

  •  Perkhidmatan jualan hartanah di Selangor

Penyewaan Hartanah

  • Perkhidmatan sewaan hartanah

Pelaburan Hartanah

  •  Perkhidmatan pelaburan hartanah di Selangor

Pengurusan Hartanah

  • Perkhidmatan pengurusan hartanah